CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đại lễ Tự tứ Tăng với thời thuyết giảng kinh pháp

Sau chương trình “Trùng tụng Chơn lý” là thời thuyết pháp với chủ đề “Đạo hiếu người tại gia” do ĐĐ. Giác Phổ, Phó ban hoằng pháp GĐ. III Hệ phái Khất sĩ đảm nhiệm.

1

2

4

Với vốn kiến thức uyên thâm qua nhiều năm hoằng pháp, Đại đức đã chia sẻ với đại chúng như thế nào mới làm tròn đạo hiếu, không phải làm người xuất gia mới có thể đáp đền ơn nặng mà ngay khi làm người Phật tử tại gia cũng có thể đền đáp ân trọng của hai đấng sinh thành. Có câu “Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là người tu”. Vì thế muốn làm người con có hiếu thì người Phật tử chúng ta cần phải trau dồi tâm tính, giảm thiểu tham sân si, sống cuộc đời có ích cho xã hội và luôn luôn tâm niệm giữ gìn 5 giới cấm, bởi năm giới chính là giềng mối giúp người con Phật có nếp sống thiện lành, tránh tạo thêm nghiệp nặng; hơn nữa cần hướng cha mẹ quay về nương tựa ba ngôi báu: Phật-Pháp-Tăng, giúp cha mẹ biết tránh ác làm lành, nhằm gieo trồng cội phước để tiến lên trên con đường giác ngộ giải thoát.

Đối với cuộc sống,chúng ta cần nên gần gũi bạn hiền,lo trao dồi tinh tiến ăn học để cha mẹ vui lòng,chớ theo thói học đòi chạy theo vật chất,tham lam ích kỷ để rồi đánh mất đạo đức nơi tự thân.Ngày nay không ít bạn trẻ khi ra đường chung đụng với đời sống xã hội cạnh tranh tiền tài vật chất,làm ănđôi khi gặp khó khăn hay những tác động không tốt nên đã có những người đánh mất lương tâm đạo đức của mình khi đối xử với cha mẹ, hay vì ăn học có chút trình độ trí thức xem cha mẹ mình là dốt,thiếu hiểu biết sáng suốt,nên gần gũichia sẻ với cha mẹ,không khinh khi cha mẹ,dùng lời nói dịu dàng, giúp cha mẹ mọi công việc khó khăn,làm lợi ích cho gia đình xã hội,ăn nói lễ phép,cử chỉ nhẹ nhàng đôn hậu.

Lẽ sống hợp đạo lý chính là tấm lòng chân thành của ta đối với cha mẹ,chứ không phải là vật chất. Suối nguồn hạnh phúc mà cha mẹ thọ nhận từ nơi ta là trong giây phút hiện tại này và ở đây.Thể hiện rõ đạo lý ý niệm này là thông qua nếp sống có ân tình sâu đậm với mẹ cha, nhờ vậy mà chúng ta tăng trưởng được phúc duyên lành. Cho nên những người con sống hiếu thuận với cha mẹ chính là tấm gương sáng về đạo đức tâm linh cho thế hệ hôm nay và mai sau.Vì thế công đức cao quí nhấtcủa người con không gì bằng hiếu hạnh,và ngược lại tội báo lớn nhất không gì bằng bất hiếu. Hiếu thuận, thờ kính cha mẹ là hạnh tốt lành, được cha mẹ mến thương, người con đó sẽ được hạnh phúc và có nhân quả báo ứng vẹn toàn.

5

7

8

10

6

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: