CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đóa sen của mẹ

Búp sen của Mẹ ươm chồi,

Bây giờ đã lớn khôn rồi Mẹ ơi.

Dãi dầu mưa nắng giữa đời,

Mẹ mong sen lớn rạng ngời sắc hương.

Thế gian hoa đẹp bốn phương,

Nào lan, cúc, huệ dễ thương khoe hình.

Yêu kiều toả sắc lung linh,

Nhưng Mẹ chỉ muốn con mình là sen.

Tuy sinh ở chốn bùn phèn,

Thong dong tự tại vượt trên bảo toà.

Người ham vẻ đẹp chói loà,

Còn con của Mẹ dâng hoa cửa Thiền.

Mẹ ơi! Sen ý nghĩa thiêng,

Đỡ nâng gót Phật xuống miền trần gian.

Đem nguồn giáo pháp truyền ban,

Con đường giải thoát cứu nàn chúng sanh.

Cuộc đời hư ảo mỏng manh,

Sanh đây thác đó quẩn quanh vô thường.

Sen hồng rạng rỡ thiên lương,

Gần bùn mà vẫn rạng thường sắc minh.

Hồng liên thị hiện phô mình,

Bụi trần chẳng vướng khiết tinh diệu kỳ.

Nương vầng đuốc tuệ từ bi,

Trọn đời muôn kiếp quy y Phật Đà.

Nương nhờ bóng cả Thích Ca,

Những lời Mẹ dạy con đà khắc ghi.

Bền tâm vững dạ tu trì,

Theo con đường sáng mà y hạnh cần.

Quyết lòng dẹp bỏ tham sân,

Vô minh biển ái nghiệp trần đeo mang.

Lợi danh tài sắc chẳng màng,

Lên thuyền giác ngộ nhẹ nhàng về Tây.

Gió Bát-nhã thổi hây hây,

Cửa Khất Sĩ, đường Như Lai đây rồi.

Ánh đạo vàng toả sáng ngời,

Diệu Liên vạn đoá tuyệt vời lung linh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: