CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III tổ chức đêm hoa đăng cầu nguyện âm siêu dương thới và tưởng niệm Tứ ân

Tối ngày 15 tháng 7 năm Mậu Tuất (25/8/2018), quý Phật tử về dự lễ Tự tứ - Vu lan báo hiếu tại Tịnh xá Ngọc Vạn đã được quý chư Tôn Thiền đức Tăng chứng minh và hướng dẫn thắp nến hoa đăng cầu nguyện và tưởng niệm Tứ ân.

Ngọn lửa hoa đăng là đại diện cho ngọn lửa Chánh pháp truyền thừa từ đức Thế Tôn đến Lục đại Tổ sư, và ngọn lửa truyền thừa Chơn lý ấy được đức Tổ sư Minh Đăng Quang tiếp nối và truyền thừa với con đường Khất sĩ Việt Nam, sau đó Chư vị đức Thầy, Trưởng lão cho đến hiện tiền chư Tôn đức Tăng Ni, là ngọn lửa đại diện cho trí tuệ giải thoát, nhẫn nhục, trì giới, hành thiền.

Từ lễ đường, chư Tôn Hòa thượng đã truyền ngọn lửa thiêng ấy đến đại Tăng, đến nam nữ Phật tử. Trong không khí trang nghiêm như pháp, những ngọn nến lung linh đẹp đẽ được thắp lên, quý Phật tử nhiếp tâm, thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, cũng chính là đang thắp lên ngọn lửa niềm tin vào Chánh pháp, an trụ và nương tựa vào sự hòa hợp của Tăng-già, vào giới đức của quý Ngài sau ba tháng An cư.

Lễ hội hoa đăng là một lễ hội văn hóa tâm linh cầu nguyện và hồi hướng năng lượng an bình đến cha mẹ hiện tiền và Cửu huyền Thất tổ nhiều đời. Và nhờ vào đại bi tâm khai thị của chư Tôn đức Tăng, Ni cùng duyên lành của người đã khuất khi được nghe pháp mà phát khởi tịnh tín để vượt lên khổ nạn và nghiệp lực của mình để siêu sanh.

Trước đàn tràng trang nghiêm, HT. Giác Trong đã có lời khai thị đến hàng nam nữ Phật tử về ý nghĩa lễ hội Hoa đăng cúng dường mười phương chư Phật. Ánh sáng đại từ bi của Phật, ánh sáng đại Bát-nhã của Pháp, ánh sáng đại phước đức soi sáng, hiện hữu trong mỗi Phật tử đang nhiếp tâm thanh tịnh. Bằng tất cả lòng từ bi và oai lực, trong giờ phút linh thiêng, Hòa thượng Chứng minh cùng chư Tăng, Ni đã trao truyền giới pháp quy y Tam bảo và chú nguyện đến thế giới các loài quỷ thần, thập loại cô hồn.

Buổi lễ hoa đăng kết thúc trong niềm hoan hỷ, thanh tịnh và trọn vẹn công đức hồi hướng.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: