CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III: Trùng tụng Chơn Lý trong chương trình Đại lễ Tự tứ Tăng

Nằm trong chương trình Đại lễ Tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu PL. 2561-DL.2017, cũng như tiếp nối tinh thần khuyến khích chư Tăng Ni tìm hiểu, nghiên cứu và học thuộc những lời dạy của đức Tổ sư được ghi lại trong bộ Chơn Lý, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn đã tiếp tục chỉ dạy cho chư Đại đức hướng dẫn và trực tiếp điều hành thời khóa trùng tụng Chơn Lý.

Chương trình này được diễn ra lúc 16h-19h ngày 15-07-Đinh Dậu và điều hành bởi chư vị Đại đức: ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhựt, ĐĐ. Giác Tài, cùng Ni trưởng Hiệp Liên. Chư vị Đại đức đã khuyến khích và động viên những vị tham gia trùng tụng hãy cố gắng thể hiện để tri ân đến Tổ Thầy bằng cách trùng tụng lại lời dạy của đức Tổ sư. Và năm nay có 3 vị phát tâm xin được trùng trụng lại Chơn Lý, đó là:

1. TK.Giác Minh Mẫn thuộc trú xứ Tịnh xá Ngọc Hưng - Đồng Nai đã trùng trụng lại quyển thứ 1 Võ Trụ Quan”.

2. Liên Sơn thuộc trú xứ Tịnh xá Ngọc Túc– An Khê tụng lại quyển thứ 11 Khất Sĩ”.

3. Mỹ Đạo thuộc trú xứ Tịnh xá Ngọc Trung – An Khê đã tụng lại quyển thứ 43 Đạo Phật”.

Buổi trùng tụng đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và truyền tải được rất nhiều ý nghĩa, đặc biệt là giúp cho hội chúng có được cơ duyên nghe lại những lời giảng dạy của đức Tổ sư và thấy được tông phong, dấu ấn của bậc khai lập Đạo Phật Khất Sĩ với tôn chỉ Nối-truyền Thích-ca Chánh-pháp, cũng như đánh động tâm thức giác ngộ nơi người nghe. Và giờ trùng tụng đã kết thúc trong sự tràn đầy hoan hỷ của đại chúng.

1

2

2b

3

3b

4

4b

6

7

8

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: