CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hạnh phúc có mẹ

Khắc đậm nồng nàn tiếng Mẹ ơi

Cao thanh nổi bật sắc hương ngời

Hoài thai khảm ý thương hoài nghĩa

Nhủ bộ ghi lòng nhớ mãi hơi

Ơn nặng bao la truyền vạn kiếp

Tình sâu vĩ đại phủ muôn đời

Hoa hồng thắm đỏ cài lên áo

Biểu tượng thiêng liêng đến tuyệt vời.

Biểu tượng thiêng liêng đến tuyệt vời

Huyên Dường vị trẻ chẳng hề ngơi

Nhọc nhằn gánh chịu vô biên ý

Vất vả đành cam bất tận lời

Hạnh cả từ bi tươi sáng đất

Tâm chân bác ái đẹp xinh trời

Biển Đông, núi Thái nào so kịp

Khắc đậm nồng nàn tiếng mẹ ơi!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: