CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hoa hồng đỏ mùa Vu Lan

 

Hồng đỏ cài lên đẹp tuyệt vời

Phải nên trân trọng nhé người ơi!

Những ai còn mẹ còn hồng đỏ

Màu đỏ thắm tươi vẻ rạng ngời

 

Diễm phúc cho ai còn mẹ hiền

Sống trong tình mẹ thật vô biên

Vu Lan báo hiếu vui bên mẹ

Thế sự thăng trầm vẫn thản nhiên

 

Hạnh phúc là khi còn mẹ yêu

Mẹ thương mẹ nhắc cho nhiều điều

Lúc buồn có mẹ người an ủi

Mong muốn điều chi mẹ cũng chiều

 

Tình đẹp nào hơn tình mẫu thân?

Chăm lo nuôi dưỡng công vô ngần

Mẹ nào tính toán công nhiều ít

Cũng chẳng bao giờ đòi trả ân

 

Bổn phận làm con phải đáp đền

Là người Phật tử ai đành quên?

Tinh thần vật chất luôn chu đáo

Tam Bảo mẹ về nương vững bền

 

Báo hiếu Vu Lan hồng đỏ cài

Khắc ghi tình mẹ đến tương lai

Đường trần vạn nẻo đời sương gió

            Ân nghĩa mẹ hiền không thể phai.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: