CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hoài niệm thâm ân

vu lan bao hieu

Tháng bảy Vu lan mùa hiếu hạnh

Phận làm con trẻ tưởng ân sanh

Tình cha nghĩa mẹ công sinh dưỡng

Chín tháng hao mòn cả vóc thân

Nặng gánh vì con quên khó nhọc

Mong con khoẻ mạnh bỏ công gìn

Lỡ con có bệnh đeo sầu khổ

Thức trắng đêm trường mẹ mãi canh

Nghĩ đến thương cha bao khổ cực

Dầm sương giải nắng giống thân tằm

Kiếp tầm tiền của lo kinh tế

So sánh mong con vẹn trí thân

Cha mẹ công nhiều so chẳng hết

Đến cùng cuối bể tận chưa xong

Đôi lời xin mượn nhớ thâm ân

Như là bày tỏ lòng con trẻ:

 

“Núi vững vô thường rồi ắt hoại

Nghĩa nặng tình cha nghĩa khó sờn

Nước biển sông sâu rồi cũng cạn

Mẹ hiền khắc dạ mãi nào phai”

Mong rằng anh chị mau tỉnh giác

Bởi mẹ cha không thể sống đời

Mỗi ngày tim lụn thể dầu vơi

Sử xưa kinh sách ghi lời lại

Tiền của quan quyền rạng rỡ ngơi

Lo mẹ cha muôn điều chẳng thiếu

Hay đem xương thịt hiến đền bồi

Hoặc mẹ cha vai mình gánh cõng

Không thể nào ơn đáp trả đền

Lòng đau vô hạn sao tròn hiếu?

Chợt bừng cảnh tối rạng vầng trăng

Lời dạy Như Lai tràn nhịp sống

Sáng tỏ muôn phương đẹp lối về

Lìa gia xuống tóc phương tầm đạo

Là đường bổn phận hiếu hài nhi

Trả hiếu bằng tinh thần tu tập

Sửa tánh gìn thân mới kịp thì

Tự lòng chánh niệm hằng soi xét

Xét nơi mình giới luật cần chuyên

Định tuệ rèn thao sinh đạo quả

Thoát khỏi mê mờ độ cửu nhân

Này chư vị nghĩ cùng bao lẽ

Đạo so đời hiển lộ cân phân

Được chọn phần chân tâm hiếu trả

Phú quý xin đừng để luyến lưu

Đồng tiền sát vật thêm tai hại

Chi bằng chay lạt thuốc nuôi thân

Tránh sát sanh qua đường nghiệp trả

Hiện ở tâm từ ái thiện bi

Cửu huyền Thất tổ an nhờ cứu

Cùng cha mẹ tiếp bước Tây phương

Thật quý chi bằng phương tìm đạo

Tích truyện xưa bằng gương con hiếu

Mục Kiền Liên lai đáo ngục hình

Thần thông vận sức vì thương mẹ

Nhưng vì nghiệp ác bởi quá sâu

Cầu Phật cùng Tăng đồng chú nguyện

Mẹ liền được cứu vãng sanh thiên

Cội nguồn để lại nêu nguồn cội

Do gìn trai giới giữ tự thân

Tâm hiệp cầu thần giao cách cảm

Mọi người ơi truyện đã tường chân

Đừng ham ảo vật vinh hoa ảo

Giả tạm đời này hợp thế nhân

Như ánh quang hoa tàn nguyệt khuyết

Vạn sự do lòng những bất an

Lo chi mãi này anh cùng chị

Đạo trong đời sáng tỏa sương tan

Tuy giản dị nhưng thường mãi sáng

Xua tan bóng tối chẳng lu mờ

Đèn đưa kẻ lỡ bờ xa hố

Đạo giống đèn soi rọi khắp nơi

Nay bạn này tư duy chính chắn

Ráng tinh cần công quả công phu

Phần lành ứng nguyện âm dương thoát

Độ mẹ dìu cha trả hiếu ân

Cùng cửu huyền chơn linh giải nạn

Đây mùa báo hiếu vọng chuông ngân

Tự thân đại chúng thêm thần lực

Quán chiếu mau thời kịp giúp thân

Từng giờ từng phút soi tâm ý

Viên mãn tròn xong phúc tuệ thành.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: