CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hoài vọng Vu lan

Vu Lan về giữa mùa đại dịch

Lúc nhơn sanh điêu đứng hãi kinh

Biết bao bi thống đoạn tình

Người đi kẻ ở thảm tình khôn nguôi.

Người hiếu tử sụt sùi rơi lệ

Lòng Mục Liên xiết kể đớn đau

Nơi nơi cửa đóng, đường rào

Cửa thiền khép kín, xiết bao nỗi niềm.

Khổ nhân thế thấu tim Bồ-tát

Xin Thế Tôn dạy pháp cứu nàn

Covid lan khắp thế gian

Á, Âu, Phi, Mỹ bệnh tràn khắp nơi.

Mong tất cả mọi người thức tỉnh

Quán căn duyên khổ bệnh từ đâu?

Đồng tâm hiệp lực nguyện cầu

Đồng tâm chuyển hóa nghiệp sâu Thanh-đề.

Tay dâng bát cơm đầy Thập thiện

Mong mẹ hiền hoán chuyển tâm mê

Mẹ ơi! đường sáng hướng về

Dừng ngay căn cội, nghiệp mê nhiều đời.

Cơm Hương Tích làm vơi cơn đói

Nước Ma-ha rửa gội lửa phiền

Nương nhờ pháp lực vô biên

Phật Tăng cứu độ, sinh thiên hưởng nhàn.

Nay hướng vọng Vu Lan tâm hiếu

Nguyện Thế Tôn chứng chiếu lòng thành

Tấc lòng hiếu kính tịnh thanh

Cầu cho người thác được sanh Liên Trì.

Người hiện tại chuyển di nghiệp hải

Giảm sát sanh nghiệp trái tiêu mòn

Mục Liên dâng tấm lòng son

Khẩn cầu Thánh chúng rải ban ân lành.

Cầu cho thế giới an bình.

Cầu hết dịch bệnh, hồi sinh cuộc đời./.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: