CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Không bất hiếu

Phỏng thơ theo lời dạy:

Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.”

 

Phật dạy hạnh hiếu vi tiên

Người con bất hiếu đọa miền âm ty

Đức lòng hiếu hạnh được ghi

Hiếu hạnh Phật hạnh đức gì cao hơn

Lòng người hiếu hạnh vo tròn

Cảm trời cảm đất cảm ân muôn loài

Gương xưa nhắc nhở mà coi

Bao người bất hiếu lòng tà triền miên

Quên tình ân đậm mẹ hiền

Chắc chiu vóc dáng bảo khuyên cha hiền

Da thịt ta huyết nhục thiêng

Từ cha từ mẹ hòa liền có ra

Âm đức huyết thống từ xa

Làm nên cõi sống trong ta bây giờ

Người con bất hiếu ơ thờ

Quên tình quên nghĩa từng giờ mẹ cha

Giờ đây cha mẹ phận già

Chẳng hay đáp trả nghĩa là thi ân

Có nên thân phận hồng trần

Dễ đâu hưởng được phước phần tổ tiên

Nhiều đời gieo tạo phước điền

Cho nên hưởng phước đức liền khi sanh

Vóc hình tốt đẹp hình thành

Cũng là phước báu cõi lành mà qua

Công lao dưỡng dục mẹ cha

Nói sao cho hết nghĩa là thủy chung

Thương con thầm lặng bao dung

Dưỡng lo bảo bọc theo cùng tháng năm

Nói sao hết những thâm ân

Công cha nghĩa mẹ tảo tần sớm khuya

Thương con chẳng nở phân chia

Bao la rộng lớn chẳng lìa vì ta

Vì con cực khổ xót xa

Thức khuya dậy sớm miễn là con khôn

Cuộc đời vất vả siêng bòn

Chén cơm manh áo, thỏa lòng ước mong

Ngày ngày như một con ong

Tảo tần khuya sớm nuôi con yên lòng

Tình cha tình mẹ hoài trông

Ân đức dưỡng dục, biển sông khó đền

Thực hành hiếu kính cao trên

Dưỡng tình phụ mẫu mới nên con hiền

Đền ơn cha mẹ nên siêng

Cúng dường bố thí đáp đền không thôi

Ai người hiếu hạnh là nơi

Tức là sống đúng tình người thảo ngay

Giới hạnh thu thúc nơi này

Ân cần chăm sóc miễn ai yên lòng

Tấm lòng con hiếu ước mong

Sớm khuya đáp nghĩa tình nồng mẹ cha

Hiếu đời hạnh phúc cao xa

Hiếu cha hiếu mẹ sao là đủ đây

Hiếu thầy hiếu bạn về xây

Hiếu làng hiếu nước sao đầy thanh cao

Phật dạy hiếu hạnh thuở nào

Ai mà sống được đức trau thánh hiền

Đền ơn cha mẹ cần chuyên

Giúp người cảnh khó tạo đền ơn xưa

Thi ân đáp nghĩa từng giờ

Là người con Phật nguyện thờ hiếu ân

Cha mẹ còn sống phước phần

Phụng thờ chăm sóc ân cần tháng năm

Lòng ai đẹp tựa trăng rằm

Phải nên hiểu rõ nhờ ân đức hiền

Người người nết hạnh thuần nhiên

Lập nên cõi sống ân điền sáng soi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: