CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lễ hội Vu lan với hình ảnh cúng dâng Y bát

Để tiếp nối chương trình lễ hội Vu lan trong ngày Đại lễ Tự tứ Tăng PL. 2562, sáng ngày 15/7/Mậu Tuất, hàng nam nữ Phật tử các miền tịnh xá trong Giáo đoàn đã câu hội về  đạo tràng Tịnh xá Ngọc Vạn để tham dự và thực hiện nghi thức dâng Y Bát cùng tứ vật dụng đến với Tăng đoàn sau 3 tháng tinh nghiêm hành trì giáo pháp Phật-đà.

Đây là phương cách mà hàng bạch y cư sĩ đã thực hành trong suốt chiều dài lịch sử từ thời đức Thế Tôn đến nay. Truyền thống cao đẹp này được bắt nguồn từ việc nữ đại thí chủ Visakha đã dâng Y cúng dường đến đức Thế Tôn. Hôm nay tinh thần ấy lại được tiếp nối qua hình ảnh nam nữ Phật tử đội Y bát cùng tứ vật dụng dâng lên đại Tăng, những người đã thừa hành chí cả, thay Phật đem đạo lành phổ biến khắp thế gian. Đây cũng là con đường mà hàng cư sĩ áo trắng thực hành hạnh cúng dường để tri ân đến công đức của bậc Chánh đẳng Chánh giác và hộ trì Tam bảo nhằm góp phần giúp cho Tam bảo hiện hữu lâu dài ở thế gian, đúng với tinh thần "Phật pháp xương minh do Tăng-già hoằng hóa / Thiền môn hưng thịnh do Đàn-việt phát tâm".

Hình ảnh cao đẹp ấy lại càng được tăng thêm phần giá trị với sự hiện hữu chứng minh đầy uy nghi, trang nghiêm thanh tịnh của chư Tôn Hòa thượng lãnh đạo cùng đại chúng Tăng Ni. Sự trang nghiêm thanh thoát của đại Tăng như thế đã tô thêm vẻ đẹp cho màu hoa giải thoát và làm tăng trưởng thêm niềm tôn kính, kính tin đối với Tam bảo, đối với những vị thừa hành chí cả của đức Thế Tôn, đồng thời cũng làm cho những người chưa có niềm tin phát khởi tín tâm đối với giáo pháp Phật-đà.

Để kết thúc và củng cố niềm tin, Hòa thượng Đệ nhất chứng minh Giáo đoàn đã có lời chứng minh, tán thán công đức của hàng nam nữ Phật tử đã phát tâm dâng cúng, và cũng làm gia tăng thêm niềm hân hoan cho hàng cư sĩ áo trắng.

Và sau đây là những hình ảnh dâng lễ:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: