CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mẹ của con

Đường về chỉ cách con sông

Mà con cứ để Mẹ trông đợi chờ

Xưa còn bé dại ngây thơ

Luôn cùng với Mẹ chẳng giờ lìa xa

Lớn khôn thì Mẹ đã già

Con thương Mẹ lắm vào ra một mình

Nửa đời chịu cảnh điêu linh

Thân cò dầu dãi một mình chẳng than

Tấm thân chưa được an nhàn

Cuộc đời của Mẹ gian nan khổ sầu

Những ngày tháng Bảy mưa ngâu

Là mùa Báo hiếu con cầu bình an

Nguyện cầu đức Phật ơn ban

Mẹ hiền vui vẻ bên đàn cháu con

Để con đạo hiếu vuông tròn

Mẹ - người đẹp lắm, vàng son chẳng bằng

Vu Lan tháng Bảy lâng lâng

Hỡi ai còn Mẹ xin dâng cành hồng

Riêng con thì mãi màu hồng

Chỉ cần có Mẹ chẳng mong điều gì.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: