CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mẹ thương

Đêm đêm con nhớ mẹ hiền,

Thân côi lam lũ kiếm tiền nuôi con.

Một đời dạ sắt lòng son,

Lo cho trẻ dại vẹn tròn trước sau.

Tấm thân vất vả dãi dầu,

Vì con gánh chịu, Mẹ đâu quản nài.

Mong rằng tạo dựng tương lai,

Cho bầy con bé nay mai thành người.

Biển kia còn có lúc vơi,

Tình Mẹ vô tận không lời sánh đo.

Thương con bé bỏng ngây thơ,

Mẹ hiền chẳng quản lắng lo đủ điều.

Mẹ hiền vất vả sớm chiều,

Làm thuê làm mướn phí nhiều sức công.

Thương con dốc hết tấm lòng,

Cho con tu học mẹ mong thành tài.

Mặc dù cực khổ bao nài,

Cũng không bỏ lỡ dịp may con mình.

Cuộc đời mẹ đã hy sinh,

Cho đàn con dại nên danh với người.

Mẹ ơi, con đã hiểu rồi,

Gắng công tu học đền bồi nghĩa ân.

Cầu cho mẹ được bình an,

Nương chân cửa Phật thanh nhàn tấm thân.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: