CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngày mất Mẹ

Mưa thu buồn lệ rơi

Là ngày tôi mất mẹ

Sụp đổ một bầu trời.

Ngày mẹ tôi qua đời

Vũ trụ dường mây sấm

Sao trăng rụng đầy trời.

Ngày mẹ tôi qua đời

Biển cuồng phong dữ dội

Núi cao cũng cúi đầu.

Ly hương nhiều năm trời

Xuân nay con trở lại

Mộ người, lệ con rơi.

(Tưởng niệm Mẹ, ngày 25/8/1965)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: