CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghĩa Mẹ

MẸ là tât cả trong con

NHƯ đèn chiếu rọi lối mòn tuổi thơ

ĐỨC lành luôn hiện bất ngờ

PHẬT tâm vẫn mãi ở nơi cõi lòng

TỪ lời nhỏ nhẹ gởi mong

BI gì những lúc con không ngoan hiền

CHIẾU soi giây phút bình yên

LÒNG luôn mong mỏi gắn liền niềm vui

CON đừng gian khó sẽ lùi

TRẺ dù nghịch cảnh chớ lui nản lòng

TỪNG giờ khắc chẳng để không

LY là nỗi khổ ở trong kiếp người

NẺO đời còn lắm xinh tươi

ĐƯỜNG đi có được mấy mươi tuổi thì

MẸ NHƯ ĐỨC PHẬT TỪ BI

CHIẾU LÒNG CON TRẺ TỪNG LY NẺO ĐƯỜNG

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: