CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nhớ thương về Mẹ

Mẹ về cõi tịnh xa mờ

Nhớ thương thương nhớ dòng thơ mãi còn

Cuộc đời vất vả vì con

Bể dâu chìm nổi héo mòn xác thân

Thời gian chẳng dễ phân trần

Vu Lan báo hiếu trời xuân đến rồi

Trong lòng con nhớ quá thôi

Dáng người nhỏ bé đứng ngồi khoan thai

Việc chăm chỉ cứ miệt mài

Trắng đen phân biệt đúng sai tỏ tường

Mẹ thời nhất chỉ làm gương

Để con vững bước trên đường tương lai

Kể sao những tháng ngày dài

Mẹ luôn răn dạy chí trai vững vàng

Nay trời tháng bảy thu sang

Ngoài sân nhìn xác lá vàng rụng rơi

Ước chi có Mẹ bên đời

Cho con chia sẻ ngàn lời yêu thương

Mẹ ơi suốt cả canh trường

Con nghe thoang thoảng mùi hương Mẹ hiền

Mẹ là cô tấm bà tiên

Dẫu cho khó nhọc không phiền luỵ ai

Bao năm hồng trắng con cài

Thiên thu nhớ Mẹ dáng mai dịu dàng .

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: