CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nỗi niềm hiếu kính

Đoàn người áo trắng chư Thiên

Quy y Tam Bảo nguồn thiền giải mê

Sơ duyên thấy biết cõi về

Trường sanh vĩnh kiếp đề huề nghiêm trang

Bát y pháp bảo ngọc vàng

Mỗi mùa thu tới lòng vàng kính dâng

Bước chân đồng điệu lâng lâng

Lắng theo âm hưởng kệ ngân nhiệm huyền

Trăng Rằm tháng Bảy trăng thiêng

Tăng thân Thánh thể, khẩn nguyền tâm cung

Đa sanh phụ mẫu khắp cùng

Từ vô thỉ đến vô chung kiếp phàm

Cù lao cúc dục khả kham

Ân thâm nghĩa trọng một vòm mênh mang

Phước duyên thiện khánh khải hoàn

… Vu Lan Tự Tứ… giáo đoàn viên thông

Âm siêu dương thới dĩ đồng

Đền ơn vạn kỷ nghĩa công miên trường.

Sa môn mãn nguyện du phương

Dáng người Khất sĩ kính thương vô cùng

Tôn nghiêm Phạm vũ đại hùng…

Đạo Sư trú xứ thung dung Niết-bàn

Thuận duyên độ chúng tiếp Tăng

Cõi về tịch tịnh vĩnh hằng chân như.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: