CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ơn thầy

Thương Thầy cứ mãi bôn ba

Bộn bề lo lắng, chuyện xa chuyện gần

Dẫu rằng thân bịnh nghiệp trần

Nhưng lòng chí nguyện vượt tầng vô minh.

Vì ai! Thầy phải hết mình

Tận cùng cứu độ chúng sinh an bình

Lòng con vì dạ chưa minh

Thầy liền che chở ân tình mênh mông.

Khêu đèn từ rọi bến trong

Pháp âm vi diệu chỉ mong viên thành

Nương về bến giác an lành

Nhờ Thầy chỉ lối nghiêm răn ân cần.

Trong đêm tối có đèn tâm

Chỉ ra muôn lối cao thâm rộng dày

Dòng đời vẫn lững lờ xoay

Trong tim lưu giữ tình Thầy không phai.

Dòng sông bồi đắp mỗi ngày

Phù sa màu mỡ bồi đầy miền xa

Nếu chăng tình ấy bài ca

Âm vang ấm mãi ngân nga muôn đời.

Lời Thầy dạy, mãi sáng ngời

Luyện tâm sửa tánh gương soi nết lòng

Một mai tâm hạnh sáng thông

Xin dâng đuốc tuệ, hầu mong đáp đền!

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: