CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật của con

Mùa tháng bảy tiết vu lan lại đến

Lòng bùi ngùi nhớ về bến yêu thương

Vượt gian lao nguyện dẫn lối chỉ đường

Nay phương trưởng nhờ nương chân thiện mỹ

Ơn sinh thành truyền lý trí cho ta

Công đức lớn thật bao la trời biển

Đâu đau khổ là Người nhanh thị hiện

Phật của con vinh hiển cõi Sa bà .

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: