CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sương khuya nhớ mẹ

Sương khuya lách cách khung trời huyễn

Lá nghe chừng vi vút một lời ru

Ai nhớ mẹ tần ngần hiu quạnh

Giữa cuộc đời sương khói phù du...

 

Vô lượng kiếp nhân sinh trôi nổi

Sương đầu nguồn phiêu bạt chốn trần lao

Ai từng bảo bởi tình thương liên lỉ

Con lần hồi tìm về phía thanh cao...

 

Mai cốt cách tuyết sương pha mấy dặm

Cuộc tương phùng hội ngộ chân tâm

Không có mẹ bởi tình thương bất tận

Giọt đầu nguồn hiu hắt chốn cô lâm.

 

Vu Lan hỡi, con chưa về bên mẹ

Nâng chén nồng đượm chút tri ân

Phủ phục dưới tình thương bát ngát

Ngàn rong chơi buông bỏ một lần.

 

Sương nhớ mẹ sõng soài bên lá cỏ

Nghe miên man muôn cuộc phù sinh

Rung phím lá thi từ ngôn hoạt

Mực sầu rơi trang thơ bỗng trở mình...

                            Vu Lan - 20/08/2017

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: