CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tâm tình gửi mẹ

Chớm tuổi xuân xanh hiểu nghiệp trần

Con đành dứt đoạn nghĩa tình thân

Rời xa phụ mẫu xin thề nguyện

Lấy hiếu tu hành đáp vẹn ân.

 

Vui làm sao được kiếp phiêu linh

Vay trả rồi đeo gánh nợ tình

Sóng tử vô hình lôi tất cả

Nghe buồn chất nặng cõi phù sinh.

 

Mãi đuổi theo đời trụ, hoại, không

Hợp tan, tan hợp khổ đau lòng

Sao bằng giải thoát vui miên viễn

Cực lạc an nhàn nẻo ngóng trông.

 

Tài sắc phong lưu giữa thế trường

Là người học đạo lẽ nào vương

Bền tâm ấp ủ nuôi hoài bão

Lấy pháp Chân như trải bước đường.

 

Cha mẹ an lòng ở chốn xa

Con nay nhất định vượt Ta-bà

Tinh cần phấn đấu không giờ nản

Đại lộ tu hành chẳng bỏ qua.

 

Vạn kiếp luân hồi khổ đã mang

Hữu duyên đại phước mặc y vàng

Bồ-đề chủng hạt hoa thiêng nở

Tiến thẳng Liên đài cảnh lạc an.

 

Khi đành cắt ái, nguyện ly gia

Nối gót theo chân của Phật-đà

Gói trọn tình thương hòa nhất thể

Đáp đền nghĩa lớn Mẹ cùng Cha.

 

Tâm hồn dõng mãnh vượt dòng sông

Chẳng ngại dù cho nghịch thuận dòng

Phát nguyện kiên trì không đứng lại

Chèo hoài chèo mãi đến thành công.

(Tịnh xá Ngọc Châu – Hội An)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: