CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trùng tụng Chơn lý nhân ngày Tự tứ - Vu lan báo hiếu 2018

Nhân ngày đại lễ Tự tứ - Vu lan báo hiếu năm 2018 tại tịnh xá Ngọc Vạn (Vạn Ninh) do Giáo đoàn III – Hệ phái Khất sĩ tổ chức, chư Tôn đức Giáo phẩm cho phép Ban văn hóa Giáo đoàn thực hiện chương trình trùng tụng Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Chương trình nhằm khích lệ tinh thần học hỏi về tư tưởng Tổ sư cho các Tăng Ni tân học ngày nay. Các vị đăng ký tham gia trùng tụng phải thuộc lòng một bài, hai bài hoặc nhiều bài hơn trong bộ Chơn lý gồm 60 chủ đề được kết tập từ những bài giảng của Đức Tổ sư.

Năm nay có 5 vị Tăng Ni đăng ký trùng tuyên lại những lời dạy của đức Tổ sư như: Giác Minh Phong trùng tuyên quyển Học Để Tu; Sa-di-ni Liên Viên quyển Khổ và Vui; Sa-di-ni Liên Đạo quyển Ăn Chay; Tập sự Mỹ Luyện quyển Học Chơn Lý; Tập sự Mỹ Thuyết quyển Sám Hối.

Chương trình dưới sự chứng minh chủ tọa của: ĐĐ. Giác Hoàng – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Văn hóa Trung ương, Trưởng ban Văn hóa Giáo đoàn; nhị vị Đại đức trong Giáo đoàn; cùng Ni trưởng Hiệp Liên, Quản sự Ni giới Giáo đoàn và Ni sư Dung Liên.

Đây cũng là một trong những chương trình thể hiện tinh thân tri ân đến Tổ Thầy nhân ngày Tự tứ chung của toàn thể Giáo đoàn III theo truyền thống của Khất sĩ. “Tập sống chung tu học” là tư tưởng chủ đạo mà đức Tổ sư Minh Đăng Quang dùng làm nền tảng để gầy dựng Tăng đoàn, tư tưởng ấy được Tổ sư thể hiện rất chi tiết trong bộ Chơn lý, mục đích nhằm giáo dưỡng và mong các hàng đệ tử hậu học hiểu rõ chơn lý, biết rõ phương pháp tu hành, tiến tu đạo nghiệp.  

Với ý nghĩa đó, hằng năm vào các khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự Nam nữ, hoặc trong dịp Đại lễ Tự tứ - Vu lan báo hiếu vào Rằm tháng 7 âm lịch đều được quý chư Tôn đức Giáo phẩm trong Giáo đoàn thực hiện chương trình này nhằm khích lệ, cổ vũ cho thế hệ kế thừa hiểu rõ hơn về những lời dạy cuả đức Tổ sư để được vững bước trên con đường tu học.

Sau đây là những hình ảnh ghi lại được:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: