CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tứ trọng thâm ân


 

Nhà thơ Trần Quê Hương

 1.

Dòng sông còn có cội nguồn

Đất nước lửa gió vấn vương muôn đời

Ta được sinh thân làm người

Há đâu chẳng nhớ cao ngôi tạo thành

Ân cha ngất ngưỡng trời xanh

Ân mẹ thăm thẳm biển lành bao la

Trăm năm trong cõi ta ba

Tình cha nghĩa mẹ mặn mà xưa sau.

 

2.

Tam bảo Sư trưởng nhiệm mầu

Thức tâm thức tánh dồi trau thảo hiền

Đường trần trăm lối đảo điên

Nẻo đạo bát chánh diệu huyền mở khai

Thầy cô dẫn dắt miệt mài

Rèn luyện ý chí đêm ngày thăng hoa

Đến đi trời đất sơn ha

Nhân nghĩa lễ tín kết tòa phúc duyên.

 

 3.

Làm người phải nhớ Tổ tiên

Nhớ quê hương mẹ… mối giềng non sông

Long Quân… Âu Cơ… Lạc Hồng

Đời đời huyết thống Tiên Rồng ngàn năm

Tình sâu nghĩa năng thậm thâm

Giữ gìn bờ cõi Việt Nam một màu

Quốc vương thủy thổ… anh hào

Sử vàng ghi tạc máu đào điểm tô.

 

4.

Hợp quần xây dựng cơ đo

Chúng sanh vạn loại mộng hồ thủy chung

Bá gia, bá tánh… cúc tùng

Đồng cam cộng khổ một lòng sẻ chia

Buồn vui lai khứ sơn khe

Ngọt bùi phận chịu đi về bên nhau

Dòng đời mưa móc dạt dào

Thân tình gắn kết đồng bào quê hương.

 TP.Hồ Chí Minh, vào Thu 2012

Trần Quê Hương

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: