CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vài lời sám hối với Mẹ

Con mong Cha Mẹ thứ tha,

Lỗi lầm con đã làm Cha Mẹ buồn.

Lệ mừng sung sướng trào tuôn,

Con đà giác ngộ theo đường Phật môn.

Được làm đệ tử Thế Tôn,

Nghe kinh thúc liễm tâm hồn thảnh thơi.

Không vương vinh nhục sự đời,

Tinh cần học đạo vâng lời bảo ban.

Đền ơn Thầy, Tổ cưu mang,

Vạch ra ánh sáng đạo vàng cao thanh.

Cho con vững chí tu hành,

Nương thuyền giải thoát tiến nhanh phất cờ.

Mẹ ơi! Chí nguyện con khờ,

Quyết trừ não trược đến bờ Lạc Bang.

Làm tươi rạng rỡ đạo tràng,

Có Mẹ con trẻ vững vàng bước đi.

Tháng ngày yên ổn tu trì,

Học gương hỷ xả từ bi luyện mình.

Nhờ Thầy giữa kiếp nhân sinh,

Khai vầng tuệ chiếu lộ trình chúng con.

Xin nguyền dạ sắt lòng son,

Nuôi mầm giác ngộ vẹn tròn trước sau.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: