CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Về thăm Mẹ

Chúng con tề tựu về đây

Cháu con đông đúc sum vầy bên nhau

Kẻ về từ đất Đông Âu

Người từ Mỹ Quốc trước sau một lòng

Vui mừng nước mắt lệ tuôn

Tay trong tay nhớ tình son mẹ hiền

Tuổi già mẹ vẫn điềm nhiên

Câu kinh năm tháng mẹ hiền nhớ ra

Chú đại bi khó nhớ qua

Mẹ hiền tụng đọc mạch là xong ngay

Tuổi già sức đâu còn thay

Bạc phơ mái tóc xưa nay phong trần

Cả đời cơ cực muôn phần

Có nên cơ nghiệp hồng trần gia phong

Đức mẹ hàm chứa bên trong

Lo con năm tháng mà lòng chẳng than

Bóng cây to lớn bên đàng

Chở che con dại ân cần tháng năm…

Giờ đây con trẻ tri ân

Ngày xưa năm tháng mẹ gần trông nom

Nhân ngày báo hiếu Lan Bòn

Chúng con tạo sắm thức ngon cúng dường

Thỉnh mời Tôn đức niêm hương

Tri ân công đức mẹ thường cưu mang

Dầu là vật thực chẳng sang

Bên trong mang cả tình ân đượm nồng

Mẹ ơi con trẻ nhớ lòng

Chăm lo gia phận học tròn đức siêng

Gia đình hạnh phúc niềm riêng

Cũng nơi âm đức tổ tiên gia đình

Người con hiếu thuận bóng hình

Ấy là cõi sống tươi xinh trong đời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: