CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vu Lan - Nhớ ân đức Tam bảo và Cha Mẹ

Con được sinh ra ở nơi miền quê Bắc Bộ với truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Ngay từ khi lọt lòng con đã được nghe những câu hát ru của mẹ bắt nguồn từ những câu ca dao, tục ngữ mà linh hồn của nó luôn gắn với những lời răn dạy của Đức Phật và các vị Tổ sư. Trong số đó có những lời dạy về công lao của cha và mẹ.

Chúng con cứ như vậy được lớn lên trong tình thương của cha, bầu sữa nóng và những câu hát ru của mẹ, từ đó đã hun đúc nên nhân cách ban đầu của chúng con. Khôn lớn một chút con được cha mẹ cho đi học, đến chùa được nghe kinh học pháp từ quý Sư. Ngày con quy y trước Tam Bảo là ngày con được sinh ra lần thứ 2 trong ngôi nhà Phật pháp. Đức Phật, chư Tổ, quý Thầy cô đã trở thành những người cha, người mẹ thứ 2 trong đời này của con. Chúng con đã được tắm mình trong giáo pháp của Phật và quý Thầy truyền trao. Trong những lời răn dạy ấy có rất nhiều điều nói về công ơn của Thầy tổ, ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đức Phật sau thời gian tu hành chứng được đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ngài đã trở về độ cho cha mẹ và người thân của mình được giác ngộ giải thoát. Câu chuyện Đức Phật lễ đống xương khô trong “Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân” bởi đó là xương nhiều đời, nhiều kiếp của cha mẹ hoặc thân trước của Ngài. Đó là những bài học cho chúng con thấy rõ về tấm gương báo hiếu mẫu mực của bậc Giác Ngộ và cho chúng con thấy được chúng con không những chỉ có mỗi cha mẹ hiện tiền trong kiếp này, mà còn có vô số cha mẹ đang hiện diện trong hiện tại và trong quá khứ. 

Ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đã rất vô bờ bến rồi nhưng ơn Phật, ơn Thầy Tổ còn lớn lao hơn thế nữa bởi quý Ngài đã dạy dỗ chúng con biết buông bỏ tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, khai ngộ tri kiến Phật, giúp chúng con thấy rõ con đường giải thoát. Công ơn cha mẹ tuy sâu nặng, nhưng chỉ giới hạn trong một kiếp sống. Trong khi đó, ơn đức của Tam bảo là cứu giúp sinh mạng trí tuệ, tâm linh của chúng con và còn xuyên suốt đến tất cả những kiếp sống trong tương lai. Vu lan đến có rất nhiều người đặc biệt là những người con Phật luôn muốn hướng về Tam bảo, quý Thầy cô và cha mẹ để báo đáp thâm ân đó. Chúng con xin ghi nhớ lời dạy của quý Ngài đã dạy chúng con rằng muốn đáp đền ơn Tam bảo, báo ơn nghĩa to lớn của cha mẹ, không có cách nào hơn là phát tâm Bồ đề cầu giác ngộ, cố gắng phụng hành và phổ truyền chánh pháp để tất cả chúng sanh trong đó có người thân của mình có cơ duyên thức tỉnh tu hành, vượt khỏi vòng khổ đau sanh tử.

Năm nay đứng trước đại dịch Covid-19, cả thế giới và đất nước chúng ta đang phải đoàn kết phòng, chống dịch. Tuy chúng con đang phải cách ly ở nơi xa nhưng chúng con luôn hướng tâm nhớ tưởng công ơn Tam bảo, công ơn cha mẹ. Chúng con xin được sám hối ăn năn về những lỗi lầm của mình trong quá khứ. Nguyện cầu và kính chúc cho Quý Thầy Cô cùng cha mẹ hiện tiền luôn được pháp thể khinh an, phước thọ tăng long, tuệ đăng thường chiếu. Những người đã khuất được siêu sanh lạc quốc, mọi người dân và chúng sinh vạn loài sớm thoát khỏi tai ương nạn dịch.

Lời cuối, con xin gửi tặng đến quý Ngài cùng toàn thể đạo hữu một đoạn hát ru như để nhắc nhở những người con phải ghi nhớ những lời dạy của Thầy tổ, của cha mẹ, để luôn luôn tinh tấn dõng mãnh trên con đường đạo lộ mà quý ngài, cha mẹ đã dày công dạy dỗ, vun bồi cho chúng con.

À ơi à à à….. À ơi à à ơi……..

Mẹ ru cái lẽ ở đời, sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn

Bà ru mẹ, mẹ ru con… liệu mai sau các con còn nhớ chăng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: