CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vu lan cảm niệm

Công dưỡng dục sánh hơn trời biển

Tấm thân này ân điển mẹ cha

Ngưỡng mong Đức Phật hải hà

Cho con hạnh phúc mẹ cha sống đời.

 

Nhưng chẳng thể, mắt thời rơi lệ

Buổi kinh chiều đảnh lễ cầu siêu

Nghe lòng quặn thắt liêu xiêu

Nhớ thương cha mẹ chín chiều ruột đau.

 

Cha mẹ đã theo nhau tạ thế

Để con khờ khóc kể bi ai

Từng đêm lặng lẽ canh dài

Thêm buồn hận tủi tương lai mịt mù.

 

Nhiều lần đói đồng xu chẳng có

Bởi con khờ còn nhỏ biết răng?

Và con chợt hiểu ra rằng

Thân gầy gộc khổ phải chăng tự mình.

 

Vì tạo nghiệp thân sinh mất sớm

Tuổi bé khờ đã nhuốm bi thương

Tỉnh ra biết rõ mộng trường

Con nguyền quyết chí cầu phương giải nàn.

 

Rằm tháng bảy Vu lan Tự tứ

Dốc lòng thành hiếu tử thành tâm

Pháp môn huyền diệu theo tầm

Hướng về oai lực thậm thâm nhiệm mầu.

 

Hồi hướng phước làm cầu dẫn lộ

Để Cửu Huyền Thất Tổ mẹ cha

Về cảnh Phật thoát sa bà

Vĩnh miên an ngự nơi nhà Từ Tôn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: