CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vu lan hoài niệm Tứ ân

VU              vi tiếng gió bên song

LAN           truyền hiếu hạnh theo dòng thời gian

BÁO           ân là hạnh nên làm

HIẾU         tâm thực hiện bình an bốn mùa.

HOÀI         niệm công hạnh ngàn xưa

NIỆM         ân đức Mục thỉnh thưa lời vàng

TỨ              hời âm vẫn còn vang

ÂN              lưu hạnh đức ngập tràn thế nhân.

CHA           xưa cực khổ vô ngần

MẸ             càng vất vả trăm phần vì con

SANH        con vóc mẹ mỏi mòn

THÂN        nay khôn lớn lòng son kỉnh thờ.

ÂN              sâu tâm niệm phụng thờ

SƯ              sinh nghĩa nặng bao giờ đền xong

HUẤN        từ ghi khắc trong lòng

DỤC           thâm ân báo sen hồng nở hoa.

QUỐC        gia mảnh đất quê cha

VƯƠNG     thân gìn giữ nhà nhà bình an

THỦY        lưu đây đó ngập tràn

THỔ           là nền tảng mùa màng sinh sôi.

TÍN            tâm hướng Phật vun bồi

CHỦ           nhân tích tạo bao đời phước duyên

ĐÀN           na hộ pháp chu viên

VIỆT          Nam quốc độ tiền hiền dựng xây.

NGUYỆN  lòng báo đáp ân dầy

TU              sửa tâm ý chuyển xoay nghiệp trần

BÁO           đức các bậc hữu ân

ĐÁP           đền vô lượng duyên nhân bao đời

VẸN           nguyền hướng đạo không rời

VẺ              hân hoan hiện rạng ngời thiền gia

NGHĨA      tình bao kiếp hằng sa

ÂN              nay kết tụ ma ha diệu kỳ.

Dòng đời luân chuyển vân vi

Đạo tâm tỏa sáng lưu ly sắc màu

Tự ngàn xưa đến ngàn sau

Vu lan tiếng vọng ngạt ngào hiếu tâm.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: