CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vu Lan nhớ đấng sanh thành

ĐI vạn nơi tìm manh áo ngọt lành

KHẮP phố thị vẫn về nhanh cùng trẻ

THẾ dẫu khó nhưng bao la tình mẹ

GIAN nhà nghèo vất vả thảy vì con

KHÔNG nản tâm khi tranh đấu cúi lòn

AI nào nghĩ cha héo hon sự sống

KHỔ thân gắng cho con đầy ước mộng

BẰNG bạn bè ngắm biển rộng trời cao

MẸ hy sinh chẳng đòi hỏi ngọt ngào

GÁNH trọn kiếp đến hôm nao dừng thở

NẶNG trí dạ con phương trời thương nhớ

CUỘC vui nào trọn vẹn ở nơi tâm

ĐỜI mồ côi mới hiểu vội kiếm tầm

KHÔNG còn nữa bóng Cha, Bầm khuất dạng

AI phúc hạnh cạnh sinh thành năm tháng

KHỔ vô cùng ngọn đuốc rạng đã xa

BẰNG Phật Tiên đó là Mẹ tại nhà

CHA tựa Thánh ở ngôi gia bạn nhé.

 

ĐI KHẮP THẾ GIAN KHÔNG AI SÁNH BẰNG MẸ

GÁNH NẶNG CUỘC ĐỜI KHÔNG AI KHỔ BẰNG CHA

8.7.2019

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: