CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vu lan nhớ người

Rằm tháng Bảy Vu Lan Đại lễ

Đức cao dày chẳng thể nào quên

Thương yêu cha trẻ nguyện đáp đền

Nghĩa ân nặng đắp nền thiện mỹ.

 

Sông Đà ấy chưa hề ngừng nghỉ

Cứ mãi hoài dưỡng trí trẻ thơ

Vượt bão giông tiến thẳng lên bờ

Thắp ngọn lửa trong mơ thành thực.

 

Cha cực khổ ngày đêm thao thức

Thân héo mòn vẫn chực bên con

Có bát cơm sẻ nửa vẫn còn

Trong tiềm thức tim non gợi lại.

 

Nay cô nhỏ vào đời vững chãi

Đâu giống xưa khờ dại yếu mềm

Đấng sinh thành được hạnh phúc thêm

Xin trả nghĩa bên thềm Báo hiếu.

29/07/2017.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: