CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vu lan PL.2561 - DL.2017

Mùa Vu lan năm nay đã đến

Con bâng khuâng chờ đón bấy lâu

Tưởng nhớ lại những năm xưa

Mẹ ấp ủ mến thương, Cha che chở

Để hôm nay trên ngực cài hoa

Bông hồng lơ đỏ tự hào mẹ cha

Màu hoa trắng vấn vương lòng

Ngậm ngùi biết cảnh giới nào mẹ ơi !

Nhân ngày Đại Lễ Vu Lan

Hàng chúng con Cúng Dâng Y Bát

Lòng thành tâm cung thỉnh mười phương

Chư Tăng khắp cả các miền

Quý Thầy không quản đường xa ngại gì

Về đây hội đủ chứng minh lòng thành

Nhờ thần lực quý thầy chú nguyện

Và rưới ban pháp nhủ nhiệm màu

Ông bà cha mẹ hiện tiền

Chúng con khắp cả bình an sum vầy

Và gia tiên Cửu huyền Thất tổ

Được siêu sinh, cảnh giới an lành.

Chúng con cảm kính ơn Thầy

Nguyện cầu chư Phật mười phương

Chúc quý Thầy mạnh khỏe trường tồn

Thầy là bóng mát chúng con nương nhờ.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

NBuu 3

Vu lan tại Tịnh xá Ngọc Bửu - Đăk Lăk

NBuu 2

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: