CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vu Lan thắng hội

Địa cầu chấn động,

Lịch sử lưu truyền.

Phật Tổ hoằng dương chánh giáo,

Dương trần lãnh hội cơ duyên.

Bồi chân mở cửa tam thừa, khai miền Tịnh Độ

Chủng huệ xa đường lục đạo, khảm ý uyên nguyên.

Lễ Vu Lan oai lực cấp kỳ,

Thiện căn tăng trưởng, đạo pháp bồi tu,

Cội nguồn Bát Nhã bày xinh thánh thiện,

Mùa Kiết hạ công thần diệu viễn,

Ác sự tiêu trừ, ngục đồ tống tiễn,

Bánh xe chân như tỏa rạng linh huyền.

Âm lừng sáu cõi

Tiếng dậy ngàn niên

Hiệp tế thâm trầm tạo dựng

Cầu siêu phấn khởi thỏa nguyền

Tử tôn ý mãi tinh cần, nơi thế tục vinh quang bất tận,

Phụ mẫu tâm hoài tự tại, chốn liên đài khoái lạc vô biên.

Xưa tiền nhân phát triển lương điền,

Cây từ nẩy nở cỏ quý đua tranh,

Hương ngào ngạt ủ trời hạnh phúc,

Nay hậu thế am tường Bảo Sở.

Pháp báu vâng gìn, hoa thiêng rộ nở,

Vẻ êm đềm quyện nét bình yên.

Niềm vui vĩnh cửu,

Cảnh lạc trường miên.

Cấy đức lòng thanh trí tĩnh,

Làm gương cháu thuận con hiền.

Tinh thần báo hiếu, tươi hồng ba cõi chan hòa gia tộc,

Phương tiện tri ân, sáng rực muôn đời gởi thấu Tổ tiên.

Thế mới rõ nền giá trị tuyệt vời nhân bản,

Uống nước nhớ nguồn, bảo vật siêu nhiên ướp ngời công dưỡng dục, uy lực lớn cao thâm trùm khắp chốn,

Để ngàn năm hương bác ái vị tha, bao trùm bốn cõi, lung linh ngời thế giới,

Đã từng hay gốc tinh hoa trang trọng thế trần,

Cầu siêu giải tội, phương trình hoàn mỹ sưởi ngọt đức sinh thành, nghĩa tình sâu thiết thực đến cùng nơi,                                                                                                                        

Nên muôn đời vị từ bi vô ngã thấm đượm muôn lòng, rộn rã ấm nhân thiên.

Tâm thành ý đạt,

Quả mãn công viên.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: