CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Vu Lan thắng hội

(thập thủ liên hườn)
1
Chạnh nhớ lòng từ Đức Mục Liên
Tìm ra cửa ngõ giải ưu phiền
Van cầu Phật Tổ bày phương tiện
Lạy thỉnh Như Lai phá đảo huyền
Đưa chúng vượt ra vòng trói buộc
Độ sanh tránh khỏi ngục gông xiềng
Khắp cùng nhân loại tâm hoan hỷ
Trợ giúp Song Đường trọn đủ duyên.

2
Đủ duyên trĩu nặng vấn vương mình
Ấp ủ miên trường nợ dưỡng sinh
Bồi đắp nhành tươi nguồn đạo hạnh
Chăm vun hạt tốt cội thâm tình
Một đời hạnh phúc thêm trường thọ
Muôn kiếp sang giàu đặng hiển vinh
Nội –Ngoại về nơi An Lạc Quốc
Căn trồng vĩnh viễn kết hoa xinh.

3

Hoa xinh diễm lệ tánh viên thành
Giống quý yêu kiều biêng biếc xanh
Cuộc sống bình yên rời oán hận
Tinh thần tĩnh lặng bỏ đua tranh
Phụ Từ thuở trước khai đường thiện
Đệ tử hôm nay nếm quả lành
Thắng Pháp truyền trao ngời rạng vẻ
Ướp nhuần hỷ xả sắc hương thanh.

4

Hương thanh thấm đượm cảnh u nhàn
Nét đẹp Ưu Đàm nhuộm thế gian
Nhũ bộ ghi hồn thương khắc khoải
Sanh thành khắc dạ tủi miên man
Đành cam cực khổ nào rên xiết
Chịu đựng đau buồn chẳng oán than
Tất cả ưu phiền đâu tính đếm
Thâm ân cuồn cuộn mãi tuôn tràn

5

Tuôn tràn ấm áp món quà trao
Quyện với niềm tin cảm xúc trào
Chính lễ An Cư đền nghĩa trọng
Là mùa Kiết Hạ đáp công cao
Oai thần hóa chuyển U Minh diệt
Việc ác gìn răn Tịnh Độ vào
Bồ Tát, Chư Tăng đồng chú nguyện
Sân Lai –Gốc Tử phước dồi dào


6

Dồi dào thâm ý trải ngàn xa
Lắng đọng mênh mông thật hải hà
Vất vả nào màng qua bảo tố
Nhọc nhằn há ngại vượt phong ba
Thái Sơn chẳng sánh ơn trời biển
Đông Hải không tày đức Mẹ Cha
Mưa nhỏ giọt ngâu mừng xá tội
Rưng rưng huyết lệ chảy chan hòa.

7

Chan hòa tiềm thức nhớ từ thân
Cứu độ hương linh lực bội phần
Trừ dữ gia ân dòng ngạ quỷ
Tu hiền tạo phúc các vong nhân
Tiền nhân một lúc ươm cây thiện
Hậu thế ngàn năm hưởng phép thần

Danh ấy còn hoài trang sách sử
Quang minh tỏa ánh chiếu dương trần.

8

Dương trần có được lắm cơ duyên
Hiếu tử từ đây thỏa ước nguyền
Hội ấy Vu Lan ngời áo diệu
Ngày này Tự Tứ rạng uyên nguyên

Mười phương tống tiễn mầm oan khốc

Vạn chốn cung nghinh báu diệu huyền
“Hiệp Tế” (1) trang nghiêm đồng chú nguyện
Vang lừng chấn động ý vô biên.

9

Vô biên lợi lạc sống thanh nhàn
Phụ Mẫu vui hòa thể kiện khang
Thất Tổ phiêu diêu về Cực Lạc
Cửu huyền siêu thoát đến Tây Phang
Triệt tiêu ảo não lòng thanh tịnh
Giải tỏa u sầu trí lạc an
Thế giới rền vang câu kính ngưỡng
Bảo liên rạng mãi tấm gương vàng.


10


Gương vàng rực rỡ chiếu tam thiên
Giáo lý từ đây bủa bốn miền
Triệt Vọng Vô Minh tầm Thánh Lạc
Nhập Không Bát Nhã ngộ siêu huyền
Nhân Từ kết giữ xanh vườn đạo
Bác ái lưu tồn vững nhánh thiêng
Thắp sáng lung linh vầng đuốc tuệ

Tiếng thơm vĩnh viễn để lưu truyền.

BMT, 20-8-2012

(1) lễ truy tiến Tiên linh

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: