CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vu lan với chương trình “Khai nguồn tuệ giác”

Để giúp cho nam nữ Phật tử tìm hiểu, nghiên cứu giáo pháp Phật-đà, chư Tôn đức lãnh đạo giáo đoàn đã chỉ dạy và cho phép Ban Văn hoá triển khai cuộc thi giáo lý. Tinh thần này được tiếp nối những năm trước với chủ đề “Khai nguồn tuệ giác”. Chương trình được diễn ra dưới sự chủ trì của nhị vị Đại đức tiến sĩ: Đại đức Giác Hoàng, Trưởng ban Văn hoá Giáo đoàn và Đại đức Giác Tuyên; cùng chư vị  Đại đức trong Giáo đoàn.

Chương trình đã diễn ra một cách sôi động với sự tham gia của nam nữ Phật tử khắp các miền đạo tràng tịnh xá trong Giáo đoàn. Cuộc thi được thể hiện qua hình thức trắc nghiệm để thể hiện sự hiểu biết về giáo lý của Phật tử, và đôi khi Ban Tổ chức còn xem vào những câu hỏi ứng dụng để hội chúng có được cơ hội học hỏi thêm những phương cách chuyển hoá phiền não khổ đau một cách thực tế trong cuộc sống. Đồng thời còn được Đại đức chủ trì chia sẻ, phân tích cho hội chúng hiểu đúng đắn hơn về giáo pháp. Chương trình đã trải qua 4 vòng gần 2 tiếng đồng hồ, với kết quả Phật tử Ngọc Được thuộc đơn vị Tịnh xá Ngọc Phật, Khánh Hòa là người chiến thắng cuối cùng. Và chương trình kết thúc trong sự hoan hỷ của hội chúng nam nữ Phật tử về tham dự.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: