CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ý nghĩa Vu lan

Vu Lan ý nghĩa nhiệm mầu,

Trừ tiêu khổ nạn mở cầu báo ân.

 

Ngày Thắng hội mở phần góp sức,

Giúp làm nên pháp lực phi thường,

Hàng tử tôn bày tỏ kính thương,

Hồi hướng phước Song đường Thất Tổ.

 

Nghĩa dưỡng dục thâm trường nan tố,

Ân cù lao cực khổ kết thành,

Kinh văn xưa đã thuyết giảng rõ rành,

Cây có cội mới đâm nhành nẩy trái.

 

Đức Phụ Mẫu hơn thâm sơn đại hải,

Đạo làm con cần phải khắc ghi lòng,

Hãy lo tròn nhiệm vụ thỏa ước mong,

Cười thanh thản khi làm xong phận sự.

 

Với tiêu chí cứu sanh độ tử,

Lễ An cư Tự tứ đúng theo kì,

Thời gian này hết cả thảy Tăng Ni,

Ôn Giới luật và tu trì Thiền định.

 

Vui Sám hối đi con đường chân chính,

Dứt bỏ đi các căn bịnh trầm kha,

Xứng đáng danh Thích tử Phật-đà,

Tha lực hóa vang xa ngàn vạn dặm.

 

Đồng Hiệp tế thần uy sâu thẳm,

Phá trầm luân nội lực cao vời,

Tính thiêng liêng giăng bủa khắp đất trời,

Đạo đức hóa ngời ngời thay đổi nghiệp.

 

Hiếu vẹn vẽ được người sau nối tiếp,

Đã làm nên thông điệp vẻ vang truyền,

Như Lai khai mở con thuyền,

Cửu Huyền Thất Tổ gieo duyên Niết-bàn.

Cháu con mãi được bình an...

10/7/2016

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: