CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Buổi sáng tốt đẹp

Một đời thấm thoát trôi qua

Làm sao tìm được đóa hoa nhiệm mầu

Mỗi ngày mỗi kết ngọc châu

Sáng trưa chiều tối sắc màu bình yên

Bình minh thân hành động hiền

Miệng mở lời nói trao duyên cho đời

Tâm ý luôn đẹp tình người

Buổi sáng tốt đẹp vui tươi thanh lòng

Buổi trưa, chiều, tối sạch trong

Thân khẩu ý thiện thơm dòng thời gian

Mỗi ngày qua, mỗi phong quang

Thân khẩu ý chánh… ngập tràn niềm vui

Sáng-trưa-chiều… giữ nụ cười

Thân an, ý định… cuộc đời thăng hoa.

Chùa Phổ Quang, “Khóa tu 1 ngày an lạc”, 10/03/2013

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: