CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chúc xuân

 

Mai, đào đua nở đón xuân sang

Kính chúc xa gần được an khang

Sớm bỏ sân si nương cửa Phật

Mau buông tham ác đáo Tây phang

Sáng kệ, chiều kinh lo tu tỉnh

Khuya thiền, tối niệm nhất tâm an

Mừng xuân Di Lặc tròn đạo đức

Viên mãn đường tu hưởng Niết-bàn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: