CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chúc Xuân

CHÚC XUÂN​​​​

                              NT. Tuyết Liên kính chúc

Xuân về bá tánh thảy bình an

Đón tết đoàn viên phúc rỡ ràng

Bạn trẻ ngày này thêm tuổi mới

Lão niên tăng thọ phúc an khang

Cháu con đoàn tụ vui vui chúc

Chúc khỏe, chúc an, chúc vẹn toàn

 Nơi chốn cửa thiền Tăng kính chúc

Quý Mão xuân về được vạn an.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: