CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chùm thơ xuân

XUÂN HOÀN VŨ

Tân niên lai đáo, thọ tâm khai

Minh đạo, thiện duyên, phúc lộc nhuần

Hoàn vũ nhiệm mầu, sen ngát tỏa

Nhân hòa, Thiên hỷ, Địa đồng xuân

Sư Minh Hạnh

Nguyên Đán – 02.01.2014

 

XUÂN BẤT TẬN

Xuân bất tận bởi lòng hoan hỷ

Đạo vô cùng thường trụ thể tịch nhiên

Phật tức tâm, tâm tức Phật chẳng ngoài

Giác là Phật, mê tìm hoài chẳng thấy

Minh Khuê

Nguyên Đán – 02.01.2014

 

NGẪM XUÂN

Tự đi, tự đi, tự thấy biết

Xuân về trên vạn nẻo hương thiền

Hoa xuân đua nở cùng nhân thế

Chẳng độc đơn phương giữa nguyện thề

Minh Nguyên

Nguyên Đán – 02.01.2014

 

XUÂN NHƯ NHIÊN

Xuân đi, xuân lại khắp chu niên

Thịnh nhậm suy xoay nhịp thường niên

Gạn đục nguồn mê tìm chân lý

Xuân đến, xuân đi giữa như nhiên

Viên Giang

Nguyên Đán – 02.01.2014

 

DU XUÂN

Du xuân hoa bướm vườn thu thảo

Rong ruổi chiều xuân dạo phố xuân

Ngẫm đời tất bật quên ánh đạo

Trăng rọi nguồn xuân rõ ảnh bào.

Minh Thành

Nguyên Đán – 02.01.2014

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: