CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Duyên xuân

 Cúi xuống thấy hạt mầm của đất

Ngưỡng trông lên duyên kết tụ trời mây

Từ hư không hoá hiện về đây

Tuồng ảo huyễn đất trời cùng lộ diện.

 

Xanh xanh thắm bình minh hoà quyện

Nhẹ nhẹ truyền gió nước đoàn viên

Xa về đây bạn hữu thiện hiền

Tình đạo vị thoả nguyền mơ ước.

 

Thầy - đạo sư mở đường phía trước

Chúng con lần theo ánh từ quang

Bỏ bớt si mê nặng gánh kiếp đi hoang

Thu thúc mối rong chơi về một niệm.

 

Giữa hư không ánh trăng vàng hoài hiện

Cúi lạy Người ban ánh sáng từ bi

Chúng con về học giáo pháp vô vi

Vi diệu thậm thâm bất tư nghì khả thuyết.

 

Xuân nay đến giữa lòng người toả rạng

Thầy tặng thơ đời - đạo hoà tan

Giữa bùn đen hoa nở rộ muôn ngàn

Dòng sinh khởi mất - còn trong tiếp nối…

 

Lóng lánh niềm vui sáng ngời trong ánh mắt

Trong nụ cười tích tập bởi thiện tâm

Dòng nước kia được lưu xuất bởi mạch ngầm

Nuôi dưỡng khắp sức sinh sôi bất tận.

 

Cúi tạ hết những ưu tư phiền giận

Chất liệu nhiệm mầu lưu giữ nguyên sơ

Để một mai chạm mặt giữa đôi bờ

Mộng và thực chẳng vẩn vơ tìm hỏi.      

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: