CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Duyên xuân

(Thuận nghịch độc)

(Đọc xuôi)

Ngời rạng Xuân duyên nồng sắc ngà

Gió lồng Xuân mật gởi ngàn xa

Người trao ý mộng Xuân đưa khách

Cảnh mến Xuân tình mơ đón ta

Tươi biếc nắng đào Xuân trổ nhụy

Sáng hồng Xuân thắm bướm vờn hoa

Vơi thương quyện nhớ Xuân còn mãi

Cười mỉm Xuân tân màu thướt tha.

 

(Đọc ngược)

Tha thướt màu tân Xuân mỉm cười

Mãi còn Xuân nhớ quyện thương vơi

Hoa vờn bướm thắm Xuân hồng sáng

Nhụy trổ Xuân đào nắng biếc tươi

Ta đón mơ tình Xuân mến cảnh

Khách đưa Xuân mộng ý trao người

Xa ngàn gởi mật Xuân lồng gió

            Ngà sắc nồng duyên Xuân rạng ngời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: