CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hương xuân

(THUẬN NGHỊCH ĐỘC & BÁT ĐIỆP)

(Thuận)

Ngời rạng XUÂN mơ nồng sắc ngà

Gió lồng XUÂN mật gởi ngàn xa

Người trao ý mộng XUÂN đưa khách

Cảnh mến XUÂN tình duyên đón ta

Tươi biếc nắng đào XUÂN trổ nhụy

Rực hồng XUÂN thắm bướm vờn hoa

Vơi thương quyện nhớ XUÂN còn mãi

Cười mỉm XUÂN tân màu thướt tha

(Nghịch)

Tha thướt màu tân XUÂN mỉm cười

Mãi còn XUÂN nhớ quyện thương vơi

Hoa vờn bướm thắm XUÂN hồng rực

Nhụy trổ XUÂN đào nắng biếc tươi

Ta đón duyên tình XUÂN mến cảnh

Khách đưa XUÂN mộng ý trao người

Xa ngàn gởi mật XUÂN lồng gió

Ngà sắc nồng mơ XUÂN rạng ngời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: