CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Mấy xuân

 Xuân này là mấy xuân sang,

Hạ đi mấy độ đông tàn về đâu?

Lá rơi ngập lối thở sầu,

Mảnh đời khoảnh khắc ngẫm câu vô thường.

*****

( Delhi - Xuân 1999)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: