CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mừng xuân sang

Tịnh lòng buông niệm thế gian,

chi phiền não đeo mang theo mình.

Ngọc thời rạng chói nhân sinh,

Tân xuân kính chúc an lành thảnh thơi.

Chúc cầu hạnh phúc muôn nơi,

Mừng cho giáo pháp rạng ngời muôn phương.

Xuân về dào dạt tình thương,

Sang sông tế độ an khương muôn người.

Vạn điều suy thạnh cõi đời,

Sự chi cũng thế, đủ thời duyên sinh.

Kiết hung hiểu rõ ngọn ngành,

Tường tri mọi lẽ đạt thành đạo cao.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: