CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tâm xuân

Đầu xuân kính chúc mọi người

Cát tường như ý vui tươi mỗi ngày

Luôn luôn tỉnh giác đừng say

Sống đời đơn giản đừng bày biện ra

Những gì buồn giận cho qua

Những điều xấu cũ ai mà nhớ chi

Vui xuân phát triển từ bi

Thương người thương vật khắc ghi thực hành

Tâm xuân lợi ích chúng sanh

Hiến dâng trọn vẹn chân thành trái tim

Yên vui có sẵn khỏi tìm

Đừng tham tài sắc đắm chìm trầm luân

Khổ sầu sẽ thiếu mùa xuân

Đường đời phải chịu gian truân nhiều điều

Ít ham biết đủ bấy nhiêu

Bằng lòng thực tế đừng liều cầu sang

Sự đời nhiều nỗi trái ngang

Phải nên cẩn thận đừng mang lụy phiền

Thân tâm cần phải bình yên

Muốn yên thì tạo duyên hiền thế thôi

Nụ cười luôn nở trên môi

Cuộc đời đừng để cuốn trôi như bèo

Cũng đừng quá nặng giàu nghèo

Giàu sang chết có mang theo được gì

Nghèo tình nghèo nghĩa mới kì

Nghèo tiền nghèo bạc nhiều khi nhẹ nhàng

Đi đâu nhẹ bớt đeo mang

Khỏi lo cướp giựt khỏi màng lợi danh

Xuân đời mau chóng qua nhanh

Tâm xuân không dễ mong manh phai tàn

Vì không lệ thuộc thời gian

Trọn tình vẹn nghĩa muôn ngàn nét xuân.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: