CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tết Giáp Ngọ

Tết cõi dương trần rộn khúc ca

Tết trao vẻ thắm điểm muôn nhà

Tết màu ấm áp thăm người cũ

Tết dáng nồng nàn đón bạn xa

Tết ngọt hương duyên hồn mãi sáng

Tết tươi sắc mộng trí không già

Tết ươm xúc cảm đầy thương mến

            Tết cõi  dương trần rộn khúc ca.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: