CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thăng hoa xuân mới

Việc lành buổi sáng thân làm

Khẩu hiền, ý thiện… cùng tâm song hành

Buổi trưa, buổi tối… long lanh

Một ngày trọn vẹn thiên sanh phúc từ

Một tuần, một tháng… in như

Một năm tích tụ huyền thư vô vàn

Thân khẩu ý hiền nghiêm trang

Thân khẩu ý đẹp... rỡ ràng ngày đêm

Tăng phúc, tăng đức, tăng duyên

Sống hiền, sống thiện… trường miên thọ đời

Ngày xuân trời đất xinh tươi

Chúc nhau mãi mãi nụ cười an vui

Mừng xuân phụng hiến dâng đời

Thăng hoa hiền đẹp tuyệt vời ngày xuân.

Xuân Ất Mùi – 2015
TRẦN QUÊ HƯƠNG

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: