CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thiền quang hương xuân

*Kỷ niệm mừng xuân Ất Mùi 2015

MỪNG           đời mừng đạo phong quang

XUÂN            thời gian tỏa ánh vàng long lanh

ẤT                 vòng nhị đế xoay quanh

MÙI               lai Ngọ khứ thiên sanh nẻo đời

KÍNH             thương trân trọng đạo người

CHÚC            tình thân hữu xinh tươi cửa thiền

QUÝ              nhau tương hội pháp duyên

GIÁO             truyền trí đức sĩ hiền anh minh

               sư đệ đệ kết tình

QUÝ              tín, lễ, nghĩa… tâm linh chan hòa

THIỆN           lành nhân ái thăng hoa

TRI                tướng, tri hạnh hằng sa thế trần

THỨC            tánh chiếu diệu tường vân

THÂN            thương muôn thuở chuyển luân yên bình

HỮU              thời hoằng hóa nhân sanh

MỘT              hai ba bốn… thường hành vạn muôn

NĂM              dài tháng rộng du phương

MỚI               hoài, mới mãi suối nguồn thiền quang

               nhiễm trước, đẹp sen vàng

LƯỢNG         từ bi hỷ… nối tràng hoa thiêng

PHƯỚC         đức hằng hữu nhiệm huyền

BÁU              mầu vô tận lưu niên đời đời

AN                 nhiên đỉnh ngọc mười mươi

VUI                đời, vui đạo tuyệt vời hương xuân

THÀNH          kính ngưỡng vọng thiên chân

TỰU              vô lượng nghĩa hóa thân đại từ

TÂM              hiền, tâm hiếu… kinh thư

NGUYỆN       chư Phật chứng điều nhu tất lòng

CÁT               cát nhật nguyệt tịnh không

TƯỜNG         quang nhuận rạng tươi hồng trần gian

NHƯ              mai lan cúc… rực vàng

                  hồn sông núi… ngân vang đất trời.

PV.Minh Đăng Quang-Q.2, mùng 5 Tết Ất Mùi 2015

   TRẦN QUÊ HƯƠNG

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: