CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trâu về vững bước thiện sanh

TRÂU VỀ VỮNG BƯỚC THIỆN SANH

I.

Hai không hai không (2020)

Đời như dòng sông

Năm cũ qua rồi

Dịch bệnh long đong

Đầu năm Covid

Cuối năm bão giông

Vũ Hán khơi dòng

Thế giới khổ chung

Chín mươi triệu bịnh

Hai triệu tử vong

Dòng đời dâu bể

Án-ma… di-hồng

II.

Hai mươi hăm mốt (2021)

Qua rồi ủ dột

Chợt tỉnh dòng đời

Như áng mây trôi

A Di Đà Phật

Bồ-tát Quán Âm

Trời đất thậm thâm

Thành tâm bái nguyện

Dịch bệnh tan biến

Covid – di chuyển

Ra khỏi càn khôn

Nhân sinh tĩnh luyện

Tịnh lắng tâm hồn

Thoát cơn hỗn độn

Không còn khốn đốn

Tự thắng thua hơn

Hoá giải nguồn cơn

Ta người hưng phấn!

III.

Về nghe tình tự trên không

Chuột kêu chít chít sầu đông tháng ngày

Bình minh, hoàng hôn mây bay

Qua rồi năm tháng phủ dày đau thương

Canh cô hiu quạnh dặm trường

Tân Sửu – Năm mới mười phương an bình

Dần Mẹo, Nhâm Quý… tương sinh

Thời gian chuyển hoá hữu tình nhân gian

Cát tường như ý hoà chan

Quán chiếu kinh luận thiền quang Ta-bà

Nam-mô Bát-nhã ba-la

Thân khẩu ý tịnh… thăng hoa nhiệm mầu

Giới định tuệ… pháp tâm giao

Bốn phương tám hướng ngày nào cũng vui

Đông tây nam bắc ngọt bùi

Lục độ thường lạc mười mươi trong lành

Trâu về vững bước thiện sanh

Hạnh phẩm tinh tấn, lá cành đơm hoa

Vạn vật cung hỷ mặn mà

Giang sơn ngàn dặm hằng sa đạo tình

Người người thọ học tâm kinh

Mười phương bá tánh huyền linh hiển bày

Nam-mô Thường trụ Như Lai.

PV. Minh Đăng Quang, xuân Tân Sửu – 2021

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: