CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ước nguyện đầu xuân

Đầu xuân thầm ước nguyện

Cho mọi sự giao thông

Đừng xảy ra những chuyện

Làm nhân thế đau lòng

 

Đầu xuân kính lễ Phật

Thành tâm tha thiết cầu

Cho người đang bịnh tật

Qua khỏi được sống lâu

 

Đầu xuân mong các nạn

Cướp giựt đừng xảy ra

Để thế giới không nản

Các tệ nạn xót xa

 

Đầu xuân thường lễ bái

Cầu các thiên tai dừng

Mùa màng đừng thất bại

Hoa trái luôn thơm lừng

 

Đầu xuân cầu nguyện tiếp

Cho mọi người thế gian

Đừng bao giờ thất nghiệp

Để họ bớt gian nan

 

Đầu xuân xin nguyện ước

Cho mọi người thế gian

Cũng như mỗi đất nước

Luôn luôn được bình an.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: