CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vui Xuân

VUI XUÂN

                                        NT. Tuyết Liên kính chúc

      ---o0o---

MỪNG vui ngày tết đoàn viên

XUÂN sang kính chúc mọi miền an vui.

QUÝ thay truyền thống ngàn đời

MÃO lai Dần cáo lui rồi năm qua.

CHÚC cho bá tánh toàn gia

TĂNG thêm tâm đạo nhà nhà bình an

PHÚC đức gìn giữ vẹn toàn

LỘC lai tài tiến rỡ ràng gia môn

THỌ tăng thêm tuổi sinh tồn

VẠN gia vui hưởng cháu con hiếu từ

SỰ việc lành tích đức tu

NHƯ như trước cảnh vinh hư cuộc đời

Ý lành thiện niệm vun bồi

NGUYỆN gìn giữ đạo, tài bồi các duyên

VIÊN tròn đạo đức vui yên

MÃN nguyện như ý xuân hiền an vui./.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: