CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Xuân đợi

Tâm những thương chờ sắc nắng xuân

Tâm hồng ngọt đượm ánh thơ xuân

Tâm ươm hạnh phúc ru niềm mộng

Tâm dệt yên bình dỗ giấc xuân

Tâm vẫn an nhàn trong cảnh mộng

Tâm thường khoái lạc giữa vườn xuân

Tâm thanh cuộc sống ngời hương mộng

Tâm gởi cho đời ngọn gió xuân.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: