CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xuân hạnh phúc

duonghoatetnguyenhuexuanbinhthan

Ảnh minh họa

(Nhị bát điệp, thuận nghịch độc hồi cú)

(Thuận)

Phường XUÂN kết MỘNG trải êm đường

Thảm dệt XUÂN nồng MỘNG nhớ thương

Chương tặng XUÂN đời trao MỘNG phúc

MỘNG thêu lời nghĩa đượm XUÂN tường

Hường XUÂN MỘNG thắm tình luôn phủ

Rạng ý XUÂN hồng MỘNG mãi vương

Lương thiện XUÂN ngời xinh MỘNG vẽ

Nhường mơ MỘNG ấm điểm XUÂN phường.

 

(Nghịch)

Phường XUÂN điểm ấm MỘNG mơ nhường

Vẽ MỘNG xinh ngời XUÂN thiện lương

Vương mãi MỘNG hồng XUÂN Ý rạng

Phủ luôn tình thắm MỘNG XUÂN hường

Tường XUÂN đượm nghĩa lời thêu MỘNG

Phúc MỘNG trao đời XUÂN tặng chương

Thương nhớ MỘNG nồng XUÂN dệt thảm

Đường êm trải MỘNG kết XUÂN phường.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: