CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xuân không

Đông qua xuân đến nào hay

Thời gian cút bắt tháng ngày êm trôi

Xa quê đã mấy xuân rồi

Lòng không sao vẫn bồi hồi xuân quê!

Giờ này trắng ngập đường đê

Người vui áo mới hội hè ngày xuân

Phương này ai luống bâng khuâng

Xuân về sao lạ chẳng mừng chút nao?

Thời gian như bọt sóng sao

Bút nghiên đèn sách khi nào trả xong ?

Công thành danh toại "có - không"!

Ngàn năm thế thái tay không trở về!

Tìm chi giữa chốn Bồ-đề

Tìm ta nhẹ bước Tào Khê ngày nào

Xuân về cánh én vút cao

Nơi đây tĩnh lặng hoa đào trắng sân.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: